menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 5 1 Iesus bada ikussiric gendetzeac, igan cedin mendi batetara: eta iarri cenean hurbildu içan çaizcan bere discipuluac.
Matthew 5 2 Eta bere ahoa irequiric iracasten cituen, erraiten çuela,
Matthew 5 3 Dohatsu dirade spirituz paubreac: ceren hayén baita ceruètaco resumá.
Matthew 5 4 Dohatsu dirade nigarrez daudenac: ceren hec consolaturen baitirade.
Matthew 5 5 Dohatsu dirade emeac: ceren hec lurra heretaturen baitute.
Matthew 5 6 Dohatsu dirade iustitiaz gosse eta egarri diradenac: ceren hec asseren baitirade.
Matthew 5 7 Dohatsu dirade misericordiosoac: ceren hæy misericordia eguinen baitzaye.
Matthew 5 8 Dohatsu dirade bihotzez chahu diradenac: ceren hec Iaincoa ikussiren baituté.
Matthew 5 9 Dohatsu dirade baquea procuratzen dutenac: ceren hec Iaincoaren haour deithuren baitirade.
Matthew 5 10 Dohatsu dirade iustitiagatic persecutatzen diradenac: ceren hayén baita ceruètaco resumá.
Matthew 5 11 Dohatsu içanen çarete nehorc iniuria erran drauqueçuenean, eta persecutatu çaituqueztenean, eta hitz gaichto gucia erran duqueitenean çuen contra, gueçurrez ene causaz.
Matthew 5 12 Boz eta aleguera çaitezte, ceren çuen saria handi baita ceruètan: ecen hala persecutatu vkan dituzté çuen aitzineco Prophetác.
Matthew 5 13 Çuec çarete lurreco gatza: eta baldin gatza gueçat badadi, cerçaz gacituren da? ezta guehiagoric deusgay camporat iraizteco eta guiçonéz ohondicatu içateco baicen.
Matthew 5 14 Çuec çarete munduco arguia. Ecin estal daite ciuitate mendi gainean iarria.
Matthew 5 15 Eta eztute iraichequiten candelá eta hura eçarten gaitzurupean, baina candelerean, eta argui eguiten draue etcheco guciey.

Page:   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12