menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 2 21 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ.
Matthew 2 22 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲢⲬⲈⲖⲀⲞⲤ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲀϤⲈⲢϨⲞϮ ⲈϢⲈ ⲈⲘⲀⲨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ.
Matthew 2 23 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ.
Matthew 3 1 ϦⲈⲚ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ
Matthew 3 2 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲀⲤϦⲰⲚⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.
Matthew 3 3 ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲤⲘⲎ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲂⲦⲈ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲚⲘⲞϢⲒ.
Matthew 3 4 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲦⲈϤϨⲈⲂⲤⲰ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚϤⲰⲒ ⲚϬⲀⲘⲞⲨⲖ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲎⲢ ⲚⲞⲨⲘⲞϪϦ ⲚϢⲀⲢ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤϮⲠⲒ ⲦⲈϤϦⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲞⲨϢϪⲈ ⲦⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲈⲂⲒⲰ ⲚⲦⲈⲦⲔⲞⲒ.
Matthew 3 5 ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲀ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ.
Matthew 3 6 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϬⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎ ⲤⲚⲒⲀⲢⲞ ⲈⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ.
Matthew 3 7 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲀϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀϪⲰ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲦⲀⲘⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒϪⲰⲚⲦ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ.
Matthew 3 8 ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲞⲨⲦⲀϨ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ.
Matthew 3 9 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ϢⲎⲢⲒ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ.
Matthew 3 10 ϨⲎⲆⲎ ⲆⲈ ⲠⲒⲔⲈⲖⲈⲂⲒⲚ ϤⲬⲎ ϦⲀ ⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚⲚⲒϢϢⲎⲚ ϢϢⲎⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲔⲞⲢϪϤ ⲚⲤⲈϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ.
Matthew 3 11 ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲒ ϤϪⲞⲢ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲞⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲈϤⲀⲒ ⲘⲠⲈϤⲐⲰⲞⲨⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈⲈⲘⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ.
Matthew 3 12 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲠⲈϤϦⲀⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲠⲈϤϬⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲞ ⲈϮⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ ⲠⲒⲦⲞϨ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲢⲞⲔϨϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲀⲦϬⲈⲚⲞ.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9