menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 3 13 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ϨⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲐⲢⲈϤϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ.
Matthew 3 14 ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲈϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ.
Matthew 3 15 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀⲤ ϮⲚⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲀⲚ ⲈϪⲈⲔ ⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲬⲀϤ.
Matthew 3 16 ⲈⲦⲀϤⲰⲘⲤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ.
Matthew 3 17 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲈⲦⲀⲒϮⲘⲀϮ ⲚϦⲎⲦϤ.
Matthew 4 1 ⲦⲞⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲖϤ ⲈⲠϢⲀϤⲈ ⲈⲠϪⲒⲚⲦⲈ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ.
Matthew 4 2 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲘⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲘⲚⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲠϦⲀⲈ ⲀϤϨⲔⲞ.
Matthew 4 3 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦϬⲰⲚⲦ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϪⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒⲰⲚⲒ ⲈⲢⲰⲒⲔ.
Matthew 4 4 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲰⲚϦ ⲈⲰⲒⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϪⲈⲚ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.
Matthew 4 5 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲞⲖϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲦⲈⲚϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ.
Matthew 4 6 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲦⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ ⲤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϤⲚⲀϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲐⲂⲎⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϤⲒⲦⲔ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲔϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲈⲞⲨⲰⲚⲒ ⲚⲦⲈⲔϬ ⲀⲖⲞϪ.
Matthew 4 7 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲤⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨϮ.
Matthew 4 8 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲞⲖϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲦⲰⲞⲨ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲚⲒⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲰⲞⲨ.
Matthew 4 9 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϮⲚⲀⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲀⲔϢⲀⲚϨⲒⲦⲔ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚⲦⲈⲔⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞⲒ.
Matthew 4 10 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲈⲔⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲈⲦⲈⲔⲈϢⲈⲘϢⲎⲦϤ.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10