menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 4 11 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲬⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀⲨⲒ ⲀⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ.
Matthew 4 12 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲨϮ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ.
Matthew 4 13 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲰ ⲚⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲚⲤⲰϤ ⲀϤⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲐⲎ ⲈⲦϨⲒⲤⲔⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ϦⲈⲚⲚⲒϬⲒⲎ ⲚⲦⲈⲌⲀⲂⲞⲨⲖⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲪⲐⲀⲖⲒⲘ.
Matthew 4 14 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.
Matthew 4 15 ϪⲈ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲌⲀⲂⲞⲨⲖⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲚⲈⲪⲐⲀⲖⲒⲘ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲪⲒⲞⲘ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ.
Matthew 4 16 ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲀⲔⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲦⲬⲰⲢⲀ ⲚⲈⲘ ⲦϦⲎⲒⲂⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀϤϢⲀⲒ ⲚⲰⲞⲨ.
Matthew 4 17 ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲈⲘ ⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲀⲤϦⲰⲚⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.
Matthew 4 18 ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲈⲤⲔⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲤⲞⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈⲨϨⲒ ϢⲚⲈ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞϨⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ.
Matthew 4 19 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ ⲚⲦⲀⲈⲢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲞϨⲒ ⲚⲢⲈϤⲦⲀϨⲈ ⲢⲰⲘⲒ.
Matthew 4 20 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲬⲰ ⲚⲚⲞⲨϢⲚⲎ ⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ.
Matthew 4 21 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲈⲦϨⲎ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲤⲞⲚ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈⲨϨⲒ ⲠⲒϪⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲌⲈⲂⲈⲆⲈⲞⲤ ⲠⲞⲨⲒⲰⲦ ⲈⲨⲤⲞⲂϮ ⲚⲚⲞⲨϢⲚⲎ ⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ.
Matthew 4 22 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲬⲰ ⲘⲠⲒϪⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲌⲈⲂⲈⲆⲈⲞⲤ ⲠⲞⲨⲒⲰⲦ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ.
Matthew 4 23 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈϢⲰⲚⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ.
Matthew 4 24 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲨⲢⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲦϨⲈⲘⲔⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϢⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲘⲠⲈⲢⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ.
Matthew 4 25 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲎϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲒⲘⲎⲢ ⲘⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11