menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 2 6 ϪⲈ ⲚⲦⲞ ϨⲰⲰⲦⲈ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲚⲦⲈϪⲞⲖϨ ⲀⲚ ϨⲚ ⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ. ϤⲚⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨϨⲎⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲞⲚⲈ ⲘⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ.
Matthew 2 7 ⲦⲞⲦⲈ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲘⲀⲄⲞⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ⲀϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲤⲀⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ.
Matthew 2 8 ⲀϤϪⲞⲞⲤⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲒⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲀⲦⲀⲘⲘⲞⲒ ϨⲰ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈⲈⲒ ⲚⲦⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ.
Matthew 2 9 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲢⲞ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤⲠⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲘⲀⲚϢⲀ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲎⲦⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲈϤⲈⲒ ⲚϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚϨⲎⲦϤ.
Matthew 2 10 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲤⲒⲞⲨ ⲀⲨⲢⲀϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲢⲀϢⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ.
Matthew 2 11 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲎⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲨⲀϨⲰⲰⲢ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚϨⲈⲚⲆⲰⲢⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲘⲚ ⲞⲨⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨϢⲀⲖ.
Matthew 2 12 ⲀⲨⲦⲞⲨⲚⲈⲒⲀⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲦⲘⲔⲞⲦⲞⲨ ϢⲀϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲔⲈϨⲒⲎ ⲀⲨⲀⲚⲀⲬⲰⲢⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲨⲬⲞⲢⲀ.
Matthew 2 13 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲒⲤⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲎⲘⲈ ⲚⲄϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲚϮϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲔ. ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲦⲀⲔⲞϤ.
Matthew 2 14 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲎⲘⲈ.
Matthew 2 15 ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲚⲦⲈϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲘⲞⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲔⲎⲘⲈ.
Matthew 2 16 ⲦⲞⲦⲈ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲰⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲘⲘⲀⲄⲞⲤ ⲀϤϬⲰⲚⲦ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲀϤⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲚ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲦⲞϢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲒⲚⲢⲘⲠⲈ ⲤⲚⲦⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲀⲨϨⲈⲦϨⲰⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲄⲞⲤ.
Matthew 2 17 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲈⲢⲎⲘⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.
Matthew 2 18 ϪⲈ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲤ ϨⲚ ϨⲢⲀⲘⲘⲀ. ⲞⲨⲢⲒⲘⲈ ⲘⲚⲞⲨⲦⲞⲈⲒⲦ ⲈⲚⲀϢⲰϤ. ϨⲢⲀⲬⲎⲖ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲤⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲞⲨⲤ ⲀⲚ ⲚⲈ.
Matthew 2 19 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ. ⲈⲒⲤⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ϨⲚ ⲔⲎⲘⲈ.
Matthew 2 20 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8