menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Genesis 1 2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
Genesis 1 3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
Genesis 1 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Genesis 1 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
Genesis 1 6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Genesis 1 7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Genesis 1 8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
Genesis 1 9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
Genesis 1 10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
Genesis 1 11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
Genesis 1 12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
Genesis 1 13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.
Genesis 1 14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
Genesis 1 15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

Page:   1 2 3 4 5 6