menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Luke 1 64 IHNED se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha.
Luke 4 39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. IHNED vstala a obsluhovala je.
Luke 5 25 A IHNED před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha.
Luke 13 13 ona se IHNED vzpřímila a velebila Boha.
Luke 15 22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste IHNED nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.
Luke 18 43 IHNED prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.
Luke 19 11 Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit IHNED.
Luke 22 60 Petr řekl: "Vůbec nevím, o čem mluvíš!" A IHNED, ještě než domluvil, zakokrhal kohout.
John 19 34 ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a IHNED vyšla krev a voda.
Acts 22 29 IHNED od něho odstoupili ti, co ho měli vyslýchat. A velitel dostal strach, když se dověděl, že Pavel je římský občan, a on ho dal spoutat.
Acts 23 30 Protože jsem se dověděl, že proti tomuto muži chystají úklady, posílám ho IHNED k tobě a také žalobcům jsem nařídil, aby ho žalovali před tvým soudem."
Revelation 4 2 IHNED jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi, a na tom trůnu někdo,

Page:   1 2