menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Genesis 1 2 Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene.
Genesis 1 3 Og Gud sagde: "Der blive Lys!" Og der blev Lys.
Genesis 1 4 Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket,
Genesis 1 5 og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.
Genesis 1 6 Derpå sagde Gud: "Der blive en Hvælving midt i Vandene til at skille Vandene ad!"
Genesis 1 7 Og således skete det: Gud gjorde Hvælvingen og skilte Vandet under Hvælvingen fra Vandet over Hvælvingen;
Genesis 1 8 og Gud kaldte Hvælvingen Himmel. Og det blev Aften, og det blev Morgen, anden Dag.
Genesis 1 9 Derpå sagde Gud: "Vandet under Himmelen samle sig på eet Sted, så det faste Land kommer til Syne!" Og således skete det;
Genesis 1 10 og Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud så, at det var godt.
Genesis 1 11 Derpå sagde Gud: "Jorden lade fremspire grønne Urter, der bærer Frø, og Frugttræer, der bærer Frugt med Kærne, på Jorden!" Og således skete det:
Genesis 1 12 Jorden frembragte grønne Urter, der bar Frø, efter deres Arter, og Træer, der bar Frugt med Kærne, efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
Genesis 1 13 Og det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.
Genesis 1 14 Derpå sagde Gud: "Der komme Lys på Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År
Genesis 1 15 og tjene som Lys på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden! Og således sket det:

Page:   1 2 3 4 5 6