menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 4 26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den naam des HEEREN aan te roepen.
Genesis 5 1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.
Genesis 5 2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.
Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
Genesis 5 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 5 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
Genesis 5 6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.
Genesis 5 7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 5 8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.
Genesis 5 9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.
Genesis 5 10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 5 11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.
Genesis 5 12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.
Genesis 5 13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 5 14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.

Page:   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13