menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Alguses lõi Jumal taevad ja maa.
Genesis 1 2 Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.
Genesis 1 3 Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai.
Genesis 1 4 Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest.
Genesis 1 5 Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik, — esimene päev.
Genesis 1 6 Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!”
Genesis 1 7 Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis laotuse all, vetest, mis laotuse peal olid.
Genesis 1 8 Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja sai hommik, — teine päev.
Genesis 1 9 Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis.
Genesis 1 10 Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks ja veekogu Ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see hea oli.
Genesis 1 11 Ja Jumal ütles: „Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis:
Genesis 1 12 maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli.
Genesis 1 13 Siis sai õhtu ja sai hommik, — kolmas päev.
Genesis 1 14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid,
Genesis 1 15 olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale!” Ja nõnda sündis:

Page:   1 2 3 4 5 6