menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 4 26 Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos. Sel ajal hakati Issand nime appi hüüdma.
Genesis 5 1 See on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi Ta tema Jumala sarnaseks.
Genesis 5 2 Ta lõi tema meheks ja naiseks, ja Ta õnnistas neid ning andis neile loomisepäeval nime: inimene!
Genesis 5 3 Kui Aadam oli elanud sada kolmkümmend aastat, siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu, ja ta pani sellele nimeks Sett.
Genesis 5 4 Ja Aadama elupäevi oli pärast Seti sündimist kaheksasada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
Genesis 5 5 Nõnda oli kõiki Aadama elupäevi, mis ta elas, üheksasada kolmkümmend aastat; siis ta suri.
Genesis 5 6 Kui Sett oli elanud sada viis aastat, siis sündis temale Enos.
Genesis 5 7 Ja Sett elas pärast Enosi sündimist kaheksasada seitse aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
Genesis 5 8 Nõnda oli kõiki Seti elupäevi üheksasada kaksteist aastat; siis ta suri.
Genesis 5 9 Kui Enos oli elanud üheksakümmend aastat, siis sündis temale Keenan.
Genesis 5 10 Ja Enos elas pärast Keenani sündimist kaheksasada viisteist aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
Genesis 5 11 Nõnda oli kõiki Enosi elupäevi üheksasada viis aastat; siis ta suri.
Genesis 5 12 Kui Keenan oli elanud seitsekümmend aastat, siis sündis temale Mahalalel.
Genesis 5 13 Ja Keenan elas pärast Mahalaleli sündimist kaheksasada nelikümmend aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
Genesis 5 14 Nõnda oli kõiki Keenani elupäevi üheksasada kümme aastat; siis ta suri.

Page:   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13