menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
Genesis 1 2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
Genesis 1 3 És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság.
Genesis 1 4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtõl.
Genesis 1 5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lõn este és lõn reggel, elsõ nap.
Genesis 1 6 És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektõl.
Genesis 1 7 Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektõl. És úgy lõn.
Genesis 1 8 És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lõn este, és lõn reggel, második nap.
Genesis 1 9 És monda Isten: Gyûljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lõn.
Genesis 1 10 És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyûlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
Genesis 1 11 Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az õ neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lõn.
Genesis 1 12 Hajta tehát a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet az õ neme szerint, és gyümölcstermõ fát, a melynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
Genesis 1 13 És lõn este és lõn reggel, harmadik nap.
Genesis 1 14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek.
Genesis 1 15 És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lõn.

Page:   1 2 3 4 5 6