menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 4 4 És Ábel is vive az õ Juhainak elsõ faJzásából és azoknak kövérségébõl. És tekinte az Úr Ábelre és az õ aJándékára.
Genesis 4 5 Kainra pedig és az õ aJándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerJede és feJét lecsüggeszté.
Genesis 4 6 És monda az Úr Kainnak: Miért gerJedtél haragra? és miért csüggesztéd le feJedet?
Genesis 4 7 Hiszen, ha Jól cselekszel, emelt fõvel Járhatsz; ha pedig nem Jól cselekszel, a bûn az aJtó elõtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodJál raJta.
Genesis 4 8 És szól s beszél vala Kain Ábellel, az õ atyJafiával. És lõn, mikor a mezõn valának, támada Kain Ábelre az õ atyJafiára, és megölé õt.
Genesis 4 9 És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Õ pedig monda: Nem tudom, avagy õrizõJe vagyok-é én az én atyámfiának?
Genesis 4 11 Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az õ száJát, hogy befogadJa a te atyádfiának vérét, a te kezedbõl.
Genesis 4 12 Mikor a földet míveled, ne adJa az többé néked az õ termõ ereJét, buJdosó és vándorló légy a földön.
Genesis 4 14 Ímé elûzöl engem ma e földnek színérõl, és a te színed elõl el kell reJtõznöm; buJdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
Genesis 4 15 És monda néki az Úr: Sõt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölJe, a ki rátalál.
Genesis 4 18 És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé MekhuJáelt: MekhuJáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.
Genesis 4 20 És szûlé Háda Jábált. Ez volt atyJok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.
Genesis 4 21 Az õ atyJafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyJa minden lantosnak és síposnak.
Genesis 4 22 Czilla pedig szûlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóJát: és Tubálkain hugát, Nahamát.
Genesis 4 23 Akkor monda Lámekh az õ feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, hallJátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifJat öltem, mert megütött.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9