menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 4 23 Akkor monda Lámekh az õ feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifJAt öltem, mert megütött.
Genesis 5 4 És telének Ádám napJAi, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendõre, és nemze fiakat és leányokat.
Genesis 5 15 Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendõt, és nemzé Járedet.
Genesis 5 16 És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
Genesis 5 18 Éle pedig Járed száz hatvankét esztendõt, és nemzé Énókhot.
Genesis 5 19 És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendõt; és nemze fiakat és leányokat.
Genesis 5 20 És lõn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendõ; és meghala.
Genesis 5 22 És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
Genesis 5 24 És mivel Énókh Istennel járt vala; eltûnék, mert Isten magához vevé.
Genesis 5 32 És mikor Noé ötszáz esztendõs volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.
Genesis 6 9 Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
Genesis 6 10 És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.
Genesis 6 16 Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülrõl; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt.
Genesis 6 19 És minden élõbõl, s minden testbõl, mindenbõl kettõt-kettõt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradJAnak: hímek és nõstények legyenek.
Genesis 6 20 A madarak közûl az õ nemök szerint, a barmok közûl az õ nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatJAi közûl az õ nemök szerint; mindenbõl kettõ-kettõ menjen be hozzád, hogy életben maradJAnak.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8