menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 11 28 Meghala pedig Hárán, az õ atyjának Thárénak szemei elõtt, az õ születésének földjén, Úr-Kaszdimban.
Genesis 11 29 Ábrám pedig és Nákhor võnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya.
Genesis 11 31 És felvevé Tháré Ábrámot az õ fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az õ unokáját, és Szárait, az õ menyét, Ábrámnak az õ fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.
Genesis 12 5 És felvevé Ábrám az õ feleségét Szárait, és Lótot, az õ atyJAfiának fiát, és minden szerzeményöket, a melyet szereztek vala, és a cselédeket, a kikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kan
Genesis 12 12 Azért mikor meglátnak téged az égyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.
Genesis 12 13 Mondd [azért,] kérlek, [hogy] húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradJAk te éretted.
Genesis 13 5 Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.
Genesis 13 6 És nem bírá meg õket az a föld, hogy együtt lakJAnak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.
Genesis 13 16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatJA a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
Genesis 13 17 Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.
Genesis 14 1 Lõn pedig Amrafelnek, Sineár királyának és Ariókhnak, Elászár királyának, Khédorlaomernek, Élám királyának, és Thidálnak, a Góim királyának napJAiban:
Genesis 14 5 A tizennegyedik esztendõben pedig eljöve Khédorlaomer, és a királyok, a kik õ vele [valának], és megverék a Refeusokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat Hámban, és az Emeusokat Sávé- Kirjáthajimban.
Genesis 14 12 Elvivék Lótot is az Ábrám atyJAfiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala.
Genesis 14 13 Eljöve pedig egy menekûlt és hírûl hozá a héber Ábrámnak, a ki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atyJAfiának és Áner atyJAfiának tölgyesében, a kik meg Ábrámnak szövetségesei valának.
Genesis 14 14 A mint meghallá Ábrám, hogy az õ atyJAfia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11