menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 5 15 Մաղաղայէլը հարիւր վաթսունհինգ տարեկանին ծնեց Յարէդին:
Genesis 5 16 Յարէդին ծնելուց յետոյ Մաղաղայէլն ապրեց եւս եօթը հարիւր երեսուն տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր:
Genesis 5 17 Մաղաղայէլը մեռաւ՝ ապրելով ութ հարիւր իննսունհինգ տարի:
Genesis 5 18 Յարէդը հարիւր վաթսուներկու տարեկանին ծնեց Ենոքին:
Genesis 5 19 Ենոքին ծնելուց յետոյ Յարէդն ապրեց եւս ութ հարիւր տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր:
Genesis 5 20 Յարէդը մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր վաթսուներկու տարի:
Genesis 5 21 Ենոքը հարիւր վաթսունհինգ տարեկանին ծնեց Մաթուսաղային:
Genesis 5 22 Ենոքը Մաթուսաղային ծնելուց յետոյ սիրելի եղաւ Աստծուն երկու հարիւր տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր:
Genesis 5 23 Ենոքը ապրեց երեք հարիւր վաթսունհինգ տարի:
Genesis 5 24 Ենոքը սիրելի եղաւ Աստծուն: Նա անյայտացաւ, որովհետեւ Աստուած նրան տարաւ իր մօտ:
Genesis 5 25 Մաթուսաղան հարիւր ութսունեօթը տարեկանին ծնեց Ղամէքին:
Genesis 5 26 Ղամէքին ծնելուց յետոյ Մաթուսաղան ապրեց եւս ութ հարիւր երկու տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր:
Genesis 5 27 Մաթուսաղան մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր վաթսունինը տարի:
Genesis 5 28 Ղամէքը հարիւր ութսունութ տարեկանին ծնեց որդի:
Genesis 5 29 Նա նրա անունը դրեց Նոյ: Ղամէքն ասաց. «Սա մեզ կը հանգստացնի մեր գործերից, մեր ձեռքերի ցաւերից եւ այն երկրից, որ անիծեց Տէր Աստուած»:

Page:   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14