menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 31 Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.
Genesis 2 1 Så blev himmelen og jorden med hele sin hær fullendt.
Genesis 2 2 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.
Genesis 2 3 Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.
Genesis 2 4 Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel:
Genesis 2 5 Det var ennu ingen markens busk på jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og der var intet menneske til å dyrke jorden.
Genesis 2 6 Da steg det op en damp av jorden og vannet hele jordens overflate.
Genesis 2 7 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.
Genesis 2 8 Og Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet.
Genesis 2 9 Og Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
Genesis 2 10 Og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven; og siden delte den sig i fire strømmer.
Genesis 2 11 Den første heter Pison; det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull.
Genesis 2 12 Og gullet i dette land er godt; der er bdellium* og onyks-stenen. / {* et slags velluktende gummi.}
Genesis 2 13 Den annen elv heter Gihon; det er den som løper omkring hele landet Kus.
Genesis 2 14 Den tredje elv heter Hiddekel; det er den som går østenfor Assur. Og den fjerde elv er Frat.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8