menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 3 20 Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor.
Genesis 3 21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.
Genesis 3 22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!
Genesis 3 23 Så viste Gud Herren ham ut av Edens have og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av.
Genesis 3 24 Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre.
Genesis 4 1 Og Adam holdt sig til sin hustru Eva, og hun blev fruktsommelig og fødte Kain; da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren.
Genesis 4 2 Siden fødte hun Abel, hans bror. Og Abel blev fårehyrde, men Kain blev jorddyrker.
Genesis 4 3 Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde.
Genesis 4 4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer,
Genesis 4 5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig.
Genesis 4 6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig?
Genesis 4 7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.
Genesis 4 8 Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel.
Genesis 4 9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror?
Genesis 4 10 Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11