menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Judges 7 17 El le -a zis: ,,Să vă uitaţi la mine, şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu;
Judges 20 40 Dar un fum gros începea să se înalţe atunci din cetate. Beniamiţii s'au UITAT înapoi; şi iată că flăcările se ridicau din cetatea întreagă spre cer.
Judges 21 21 Uitaţi-vă, şi cînd veţi vedea pe fetele din Silo ieşind să joace, să ieşiţi din vii, să vă luaţi fiecare cîte o nevastă din fetele din Silo, şi să vă duceţi în ţara lui Beniamin.
1 Samuel 6 19 Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Şemeş, cînd s'au UITAT în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) şapte zeci de oameni din popor. Şi poporul a plîns, pentrucă Domnul îl lovise cu o mare urgie.
1 Samuel 12 9 Dar ei au UITAT pe Domnul Dumnezeul lor; şi El i -a vîndut în mînile lui Sisera, căpetenia oştirii Haţorului, în mînile Filistenilor..., şi în mînile împăratului Moabului......, cari au început lupta împotriva lor.
1 Samuel 17 42 Filisteanul s'a UITAT, şi cînd a zărit pe David, a rîs de el, căci nu vedea în el decît un copil, cu păr bălai şi cu faţa frumoasă.
2 Samuel 2 20 Abner s'a UITAT înapoi, şi a zis: ,,Tu eşti Asael?`` Şi el a răspuns: ,,Eu``.
2 Samuel 13 34 Absalom a fugit. Şi tînărul pus de strajă a ridicat ochii şi s'a UITAT. Şi iată că o mare ceată venea pe drumul dinapoia lui, dinspre munte.
2 Samuel 18 24 David şedea între cele două porţi. Caraula s'a dus pe acoperişul porţii spre zid; a ridicat ochii şi s'a UITAT. Şi iată că un om alerga singur singurel.
2 Samuel 24 20 Aravna s'a UITAT, şi a văzut pe împărat şi pe slujitorii lui îndreptîndu-se spre el; şi Aravna a ieşit, şi s'a închinat înaintea împăratului, cu faţa la pămînt.
1 Kings 3 21 Dimineaţa, m'am sculat să dau ţîţă copilului; şi iată că era mort. M'am UITAT cu luare-aminte la el dimineaţa; şi iată că nu era fiul meu, pe care -l născusem.``
1 Kings 18 43 şi a zis slujitorului său: ,,Suie-te şi uită-te înspre mare.`` Slujitorul s'a suit, s'a UITAT, şi a zis: ,,Nu este nimic!`` Ilie a zis de şapte ori: ,,Du-te iarăş.``
1 Kings 19 6 El s'a UITAT, şi la căpătîiul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. A mîncat şi a băut, apoi s'a culcat din nou.
2 Kings 8 11 Omul lui Dumnezeu şi -a pironit privirea asupra lui Hazael, şi s'a UITAT ţintă la el multă veme; apoi a plîns.
2 Kings 9 32 El a ridicat faţa spre fereastră, şi a zis: ,,Cine este pentru mine? Cine?`` Şi doi sau trei dregători s'au UITAT la el, apropiindu-se de fereastră.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8