menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
2 Kings 11 14 S'a UITAT. Şi iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc, după datină. Căpeteniile şi trîmbiţele erau lîngă împărat: tot poporul ţării se bucura, şi sunau din trîmbiţe. Atalia şi -a sfîşiat hainele, şi a strigat: ,,Vînzare!`` ,,Vînzar
2 Kings 17 38 Să nu uitaţi legămîntul pe care l-am făcut cu voi, şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.
1 Chronicles 21 15 Dumnezeu a trimes un înger la Ierusalim, ca să -l nimicească; şi, pe cînd îl nimicea, Domnul S'a UITAT, şi I -a părut rău de răul acesta; şi a zis îngerului care nimicea: ,,Destul! Acum, trage-ţi mîna înapoi!`` Îngerul Domnului stătea lî
1 Chronicles 21 21 Cînd a ajuns David la Ornan, Ornan s'a UITAT, şi a zărit pe David; apoi a ieşit din arie, şi s'a închinat înaintea lui David, cu faţa la pămînt.
2 Chronicles 20 24 Cînd a ajuns Iuda pe înălţimea de unde se zăreşte pustia, s'au UITAT înspre mulţime, şi iată că ei erau nişte trupuri moarte întinse pe pămînt, şi nimeni nu scăpase.
2 Chronicles 23 13 S'a UITAT. Şi iată că, împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile şi trîmbiţele erau lîngă împărat; tot poporul ţării se bucura, şi sunau din trîmbiţe, iar cîntăreţii cu instrumentele de muzică ziceau cîntările de
Nehemiah 2 15 M'am suit noaptea pe la pîrău, şi m'am UITAT iarăş, cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii, şi astfel m'am întors.
Nehemiah 4 14 M'am UITAT, şi sculîndu-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: ,,Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat, şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru neves
Job 6 28 Uitaţi-vă la mine, vă rog! Doar nu voi minţi în faţă!
Job 19 14 Rudele mele m'au părăsit, şi cei mai deaproape ai mei m'au UITAT.
Psalms 9 18 Căci cel nenorocit nu este UITAT pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.
Psalms 31 12 Sînt UITAT de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărîmat.
Psalms 44 17 Toate acestea ni se întîmplă, fără ca noi să Te fi UITAT, fără să fi călcat legămîntul Tău:
Psalms 44 20 Dacă am fi UITAT Numele Dumnezeului nostru, şi ne-am fi întins mînile spre un dumnezeu străin,
Psalms 50 22 Luaţi seama dar, voi cari uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfăşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9