menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 2 12 AurUL din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
Genesis 2 13 Numele rîULui al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.
Genesis 2 14 Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritUL Asiriei. Al patrULea rîu este EufratUL.
Genesis 2 15 DomnUL Dumnezeu a luat pe om şi l -a aşezat în grădina EdenULui, ca s'o lucreze şi s'o păzească.
Genesis 2 16 DomnUL Dumnezeu a dat omULui porunca aceasta: ,,Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină;
Genesis 2 17 dar din pomUL cunoştinţei binelui şi răULui să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.``
Genesis 2 18 DomnUL Dumnezeu a zis: ,,Nu este bine ca omUL să fie singur; am să -i fac un ajutor potrivit pentru el.``
Genesis 2 19 DomnUL Dumnezeu a făcut din pămînt toate fiarele cîmpULui şi toate păsările cerULui; şi le -a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care -l dădea omUL fiecărei vieţuitoare, acela -i era numele.
Genesis 2 20 Şi omUL a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerULui şi tuturor fiarelor cîmpULui; dar, pentru om, nu s'a găsit niciun ajutor, care să i se potrivească.
Genesis 2 21 Atunci DomnUL Dumnezeu a trimes un somn adînc peste om, şi omUL a adormit; DomnUL Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locUL ei.
Genesis 2 22 Din coasta pe care o luase din om, DomnUL Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus -o la om.
Genesis 2 23 Şi omUL a zis: ,,Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentrucă a fost luată din om.``
Genesis 2 24 Deaceea va lăsa omUL pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.
Genesis 2 25 OmUL şi nevasta lui erau amîndoi goi, şi nu le era ruşine.
Genesis 3 1 Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpULui pe cari le făcuse DomnUL Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?``

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8