menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Genesis 1 2 Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
Genesis 1 3 Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.
Genesis 1 4 Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
Genesis 1 5 Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
Genesis 1 6 Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.»
Genesis 1 7 Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.
Genesis 1 8 Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.
Genesis 1 9 Och Gud sade: »Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt.» Och det skedde så.
Genesis 1 10 Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.
Genesis 1 11 Och Gud sade: »Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden.» Och det skedde så;
Genesis 1 12 jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.
Genesis 1 13 Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.
Genesis 1 14 Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,
Genesis 1 15 och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så;

Page:   1 2 3 4 5 6