menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 1 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir: İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babası; Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.
Matthew 1 3 Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı. Peres, Hesron'un babası; Hesron da Ram'ın babasıydı.
Matthew 1 4 Ram, Aminadab'ın babası; Aminadab, Nahşon'un babası; Nahşon ise Salmon'un babasıydı.
Matthew 1 5 Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Obed'in babası; Obed de İşay'ın babası;
Matthew 1 6 İşay da, kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı.
Matthew 1 7 Süleyman, Rehavam'ın babası; Rehavam, Abiya'nın babası; Abiya da Asa'nın babasıydı.
Matthew 1 8 Asa, Yehoşafat'ın babası; Yehoşafat, Yoram'ın babası; Yoram, Uziya'nın babasıydı.
Matthew 1 9 Uziya, Yotam'ın babası; Yotam, Ahaz'ın babası; Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı.
Matthew 1 10 Hizkiya, Manaşe'nin babası; Manaşe, Amon'un babası; Amon ise Yoşiya'nın babasıydı.
Matthew 1 11 Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya ve onun kardeşlerinin babasıydı.
Matthew 1 12 Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel'in babası; Şaltiyel ise Zerubabel'in babasıydı.
Matthew 1 13 Zerubabel, Abihud'un babası; Abihud, Elyakim'in babası; Elyakim de Azor'un babasıydı.
Matthew 1 14 Azor, Sadok'un babası; Sadok, Ahim'in babası; Ahim ise Elihud'un babasıydı.
Matthew 1 15 Elihud, Elazar'ın babası; Elazar, Matan'ın babası; Matan da Yakup'un babasıydı.
Matthew 1 16 Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.

Page:   1 2 3 4 5 6