menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 4 19 İsa onlara, «Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım» dedi.
Matthew 4 20 Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler.
Matthew 4 21 Oradan daha ileri giden İsa, başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa onları çağırdı.
Matthew 4 22 Onlar da hemen kayığı ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
Matthew 4 23 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.
Matthew 4 24 O'nun ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Çeşit çeşit hastalıklara yakalanmış, ıstırap içinde olan, cine tutsak,saralı, felçli olanların hepsini O'na getirdiler, O da onları iyileştirdi.
Matthew 4 25 Celile, Dekapolis, Kudüs, Yahudiye ve Şeria nehrinin ötesinden gelen büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu.
Matthew 5 1 İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturduktan sonra, öğrencileri yanına geldiler.
Matthew 5 2 Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı: «Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır.
Matthew 5 4 Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler.
Matthew 5 5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar.
Matthew 5 6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar.
Matthew 5 7 Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar.
Matthew 5 8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı'yı görecekler.
Matthew 5 9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11