menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 24 24 Çünkü sahte mesihler, sahte PEYGAMBERLER türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.
Matthew 26 56 Ama bütün bunlar, PEYGAMBERLERin yazdıkları yerine gelsin diye oldu.» O zaman öğrencilerin hepsi O'nu bırakıp kaçtı.
Mark 6 15 Başkaları, «O İlyas'tır» diyor, yine başkaları, «Eski PEYGAMBERLERden biri gibi bir peygamberdir» diyordu.
Mark 8 28 Öğrencileri O'na şu karşılığı verdiler: «Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de PEYGAMBERLERden biri olduğunu söylüyor.»
Mark 13 22 Çünkü sahte mesihler, sahte PEYGAMBERLER türeyecek; bunlar, mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar.
Luke 1 69 Eski çağlardan beri kutsal PEYGAMBERLERinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı.
Luke 6 23 O gün sevinin, coşkuyla zıplayın! Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da PEYGAMBERLERe böyle davrandılar.
Luke 6 26 Tüm insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman, vay halinize! Çünkü onların ataları da sahte PEYGAMBERLERe böyle davrandılar.»
Luke 9 7 Bölgenin kralı Hirodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, daha başkaları ise eski PEYGAMBERLERden birinin dirildiğini söylüyordu.
Luke 9 19 Onlar şöyle cevap verdiler: «Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas diyor, kimi de eski PEYGAMBERLERden birinin dirilmiş olduğunu söylüyor.»
Luke 10 24 Size şunu söyleyeyim, nice PEYGAMBERLER, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.»
Luke 11 47 Vay halinize! PEYGAMBERLERin türbelerini yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür.
Luke 11 48 Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar PEYGAMBERLERi öldürdüler, siz de türbelerini yapıyorsunuz.
Luke 11 49 İşte bunun için Tanrı'nın Bilgeliği şöyle demiştir: `Ben onlara PEYGAMBERLER ve elçiler göndereceğim, bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler.'
Luke 11 50 Böylece bu kuşak, Habil'in kanından tutun da, sunakla tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan tüm PEYGAMBERLERin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu t

Page:   1 2 3 4 5 6