menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Luke 13 28 «İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve tüm PEYGAMBERLERi Tanrı'nın Egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman, aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
Luke 13 34 «Ey Kudüs! PEYGAMBERLERi öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez çocuklarınızı öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz.
Luke 16 16 «Kutsal Yasa ve PEYGAMBERLERin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın Egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor.
Luke 16 29 «İbrahim, `Onlarda Musa'nın ve PEYGAMBERLERin sözleri var, onları dinlesinler' demiş.
Luke 16 31 «İbrahim ona, `Eğer Musa ile PEYGAMBERLERi dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar' demiş.»
Luke 18 31 İsa, Onikileri bir yana çekip onlara şöyle dedi: «Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. PEYGAMBERLERin İnsanoğlu'yla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir.
Luke 24 25 İsa onlara, «Sizi akılsızlar! PEYGAMBERLERin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler!
Luke 24 27 Sonra Musa'nın ve tüm PEYGAMBERLERin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.
Luke 24 44 Sonra onlara, «Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim: `Musa'nın Yasasında, PEYGAMBERLERin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir'» dedi.
John 1 45 Filipus, Natanyel'i bularak ona, «Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında yazdığı, PEYGAMBERLERin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf'un oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk» dedi.
John 6 45 PEYGAMBERLERin yazdığı gibi, `Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.' Baba'yı işiten ve O'ndan öğrenen herkes bana gelir.
John 8 52 Yahudiler, «Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz» dediler. «İbrahim öldü, PEYGAMBERLER de öldü. Oysa sen, `Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla tatmayacaktır' diyorsun.
John 8 53 Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, PEYGAMBERLER de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?»
Acts 3 18 Ama tüm PEYGAMBERLERin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir.
Acts 3 21 Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal PEYGAMBERLERinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor.

Page:   1 2 3 4 5 6