menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
1 Corinthians 4 8 Zaten tok ve ZENGINsiniz! Biz olmadan krallar olmuşsunuz! Keşke gerçekten krallar olsaydınız da, biz de sizinle birlikte krallık etseydik!
1 Corinthians 14 12 Bu nedenle, siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından ZENGINleşmeye bakın.
2 Corinthians 6 10 Kederliyiz, ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz, ama birçoklarını ZENGIN ediyoruz. Hiçbir şeyimiz olmasa da her şeye sahibiz.
2 Corinthians 8 9 Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. O'nun yoksulluğuyla siz ZENGIN olasınız diye, ZENGIN olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.
2 Corinthians 9 11 Her durumda cömert olasınız diye her yönden ZENGINleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor.
2 Corinthians 9 12 Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle ZENGINleşiyor.
Ephesians 1 7 Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun ZENGINliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
Ephesians 1 18 O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce ZENGINliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mes
Ephesians 2 7 Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz ZENGINliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.
Ephesians 3 8 Tüm kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez ZENGINliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini tüm insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi.
Ephesians 3 16 Baba'nın kendi yüceliğinin ZENGINliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temell
Philippians 4 19 Tanrım da her ihtiyacınızı kendi ZENGINliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.
Colossians 1 27 Tanrı, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve ZENGIN olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor.
Colossians 2 2 Yüreklerinin cesaret bulmasını ve sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün ZENGINliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar
Colossians 3 16 Mesih'in sözü tüm ZENGINliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

Page:   1 2 3 4 5