menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
1 Timothy 6 9 ZENGIN olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanları çöküşe ve yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara kapılırlar.
1 Timothy 6 10 Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları ZENGIN olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
1 Timothy 6 17 Şimdiki çağda ZENGIN olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici ZENGINliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya ümit bağlasınlar.
1 Timothy 6 18 Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana ZENGIN olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur.
Hebrews 11 26 Mesih uğruna aşağılanmayı, Mısır'ın hazinelerinden daha büyük bir ZENGINlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu.
James 1 9 Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, ZENGIN olan ise kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü ZENGIN adam bir kır çiçeği gibi solup gidecek.
James 1 11 Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. ZENGIN adam da aynı şekilde kendi uğraşları içinde solacaktır.
James 2 5 Dinleyin, sevgili kardeşlerim: Tanrı, bu dünyada yoksul olanları imanda ZENGINleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi?
James 2 6 Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren ZENGINler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi?
James 5 1 Dinleyin şimdi ey ZENGINler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın.
Revelation 2 8 «İzmir'deki topluluğun meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor: `Senin sıkıntılarını ve yoksulluğunu biliyorum. Oysa ZENGINsin! Yahudi olduklarını söyleyen, ama Yahudi değil de Şeytan'ın havrası durumunda olanlar
Revelation 3 17 ZENGINim, ZENGINleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama, zavallı ve acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun.
Revelation 3 18 ZENGIN olasın diye benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler, göresin diye de gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum.
Revelation 5 12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: «Boğazlanmış Kuzu, gücü, ZENGINliği, bilgeliği ve kudreti, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır.»
Revelation 6 15 Dünyanın kralları, büyükleri, komutanları, ZENGINleri, güçlüleri, bütün köleleri ve özgür kişileri, mağaralarda ve dağların kayaları arasında gizlendiler.

Page:   1 2 3 4 5