menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Nehemiah 10 39 Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti. [ (Nehemiah 10:40) Do těch komor totiž budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z o
Psalms 8 9 a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. [ (Psalms 8:10) Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! ]
Psalms 20 9 Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme. [ (Psalms 20:10) "Hospodine, pomoz!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat. ]
Psalms 47 9 Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu. [ (Psalms 47:10) Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému. ]
Psalms 52 9 "Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci." [ (Psalms 52:10) Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. ] [ (Psalms 52:1
Psalms 102 28 Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. [ (Psalms 102:29) Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. ]
Psalms 108 13 Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. [ (Psalms 108:14) S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky. ]
Hosea 14 9 Co je mi do nějakých modlářských stvůr, Efrajime? Řekl jsem přece, že na něho shlédnu. Jsem jako zelený cypřiš; ode mne budeš mít ovoce, které poneseš. [ (Hosea 14:10) Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinov

Page:   1