menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Job 24 16 [16B]Za vidjela oni se skrivaju, oni neće da za svjetlost znaju.
Nahum 3 17 [17a] tvoje posade neka bude kao skakavaca, a tvojih pisara kao kobilica. Borave po zidovima kad je hladan dan. Sunce grane: [16B] kukci razvijaju krilašca i lete, [17b] i odlaze tko zna kamo.
Ecclesiasticus 43 17 [17a] i kad grom njegov zagrmi, zemlja se uvija od bola. [16B]Po zapovijedi njegovoj puše južnjak, [17b] vijavica sjeverna i vihor olujni.

Page:   1