menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Psalms 47 9 Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu. [ (Psalms 47:10) Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému. ]

Page:   1