menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Joshua 11 1 Kun JAABIN, Haasorin kuningas, sen kuuli, lähetti hän sanan Joobabille, Maadonin kuninkaalle, ja Simronin kuninkaalle ja Aksafin kuninkaalle
Judges 4 2 Silloin Herra myi heidät JAABINin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
Judges 4 7 Ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, JAABINin sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi."
Judges 4 17 Mutta Siisera oli paennut jalkaisin Jaaelin, keeniläisen Heberin vaimon, teltalle; sillä JAABINin, Haasorin kuninkaan, ja keeniläisen Heberin perheen välillä oli rauha.
Judges 4 23 Näin Jumala sinä päivänä nöyryytti JAABINin, Kanaanin kuninkaan, israelilaisten edessä.
Judges 4 24 Ja israelilaisten käsi painoi yhä raskaammin JAABINia, Kanaanin kuningasta, kunnes he tuhosivat JAABINin, Kanaanin kuninkaan.
2 Chronicles 2 13 Ja nyt minä lähetän taitavan, ymmärtäväisen miehen, Huuram-AABIN,
Psalms 83 9 (H83:10) Tee heille, niinkuin teit Midianille, niinkuin Siiseralle, niinkuin JAABINille Kiison-joen rannalla.

Page:   1