menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Exodus 4 14 Atunci Domnul S'a mîniat pe Moise, şi a zis: ,,Nu -i oare acolo fratele tău AARON, Levitul? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el însuş vine înaintea ta; şi, cînd te va vedea, se va bucura în inima lui.
Exodus 4 27 Domnul a zis lui AARON: ,,Du-te înaintea lui Moise în pustie.`` AARON a plecat: a întîlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu, şi l -a sărutat.
Exodus 4 28 Moise a făcut cunoscut lui AARON toate cuvintele Domnului, care -l trimesese, şi toate semnele, pe cari -i poruncise să le facă.
Exodus 4 29 Moise şi AARON şi-au văzut de drum, şi au adunat pe toţi bătrînii copiilor lui Israel.
Exodus 4 30 AARON a istorisit toate cuvintele pe cari le spusese Domnul lui Moise; şi Moise a făcut semnele înaintea poporului.
Exodus 5 1 Moise şi AARON s'au dus apoi la Faraon, şi i-au zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Mea.``
Exodus 5 4 Şi împăratul Egiptului le -a zis: ,,Moise şi AARON, pentruce abateţi poporul de la lucrul lui? Plecaţi la lucrările voastre.``
Exodus 5 20 Cînd au ieşit dela Faraon, au întîlnit pe Moise şi pe AARON, care îi aşteptau.
Exodus 6 13 Domnul a vorbit lui Moise şi lui AARON, şi le -a dat porunci cu privire la copiii lui Israel şi cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din ţara Egiptului pe copiii lui Israel.
Exodus 6 20 Amram a luat de nevastă pe mătuşă-sa Iochebed; şi ea i -a născut pe AARON şi pe Moise. Anii vieţii lui Amram au fost o sutătreizeci şi şapte de ani. -
Exodus 6 23 AARON a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahşon; şi ea i -a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
Exodus 6 25 Eleazar, fiul lui AARON, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel; şi ea i -a născut pe Fineas. Aceştia sînt căpeteniile familiilor Leviţilor cu familiile lor.
Exodus 6 26 Aceştia sînt AARON acela şi Moise acela, cărora le -a zis Domnul: ,,Scoateţi din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oştirile lor.``
Exodus 6 27 Ei sînt aceia cari au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceştia sînt Moise acela şi AARON acela.
Exodus 7 1 Domnul a zis lui Moise: ,,Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon; şi fratele tău AARON va fi proorocul tău.

Page:   1 2 3 4 5 6