menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 24 29 Men Rebecka hade en broder som hette LABAN. Och LABAN skyndade åstad till mannen därute vid källan.
Genesis 24 33 Och man satte fram mat för honom; men han sade: »Jag vill icke äta, förrän jag har framfört mitt ärende.» LABAN svarade: »Så tala då.»
Genesis 24 50 Då svarade LABAN och Betuel och sade: »Från HERREN har detta utgått; vi kunna i den saken intet säga till dig, varken ont eller gott.
Genesis 25 20 och Isak var fyrtio år gammal, när han till hustru åt sig tog Rebecka, som var dotter till araméen Betuel från Paddan-Aram och syster till araméen LABAN.
Genesis 27 43 Så hör nu vad jag säger, min son: stå upp och fly till min broder LABAN i Haran,
Genesis 28 2 utan stå upp och begiv dig till Paddan-Aram, till Betuels, din morfaders, hus, och tag dig en hustru därifrån, någon av LABANs, din morbroders, döttrar.
Genesis 28 5 Så sände Isak åstad Jakob, och denne begav sig till Paddan-Aram, till araméen LABAN, Betuels son, som var broder till Rebecka, Jakobs och Esaus moder.
Genesis 29 5 Då sade han till dem: »Kännen I LABAN, Nahors son?» De svarade: »Ja.»
Genesis 29 10 När Jakob fick se sin morbroder LABANs dotter Rakel komma med LABANs, hans morbroders, får, gick han fram och vältrade stenen från brunnens öppning och vattnade sin morbroder LABANs får.
Genesis 29 13 Då nu LABAN fick höras talas om sin systerson Jakob, skyndade han emot honom och tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus; och han förtäljde för LABAN allt som hade hänt honom.
Genesis 29 14 Och LABAN sade till honom: »Ja, du är mitt kött och ben.» Och han stannade hos honom en månads tid.
Genesis 29 15 Och LABAN sade till Jakob: »Du är ju min frände. Skulle du då tjäna mig för intet? Säg mig vad du vill hava i lön?»
Genesis 29 16 Nu hade LABAN två döttrar; den äldre hette Lea, och den yngre hette Rakel.
Genesis 29 19 LABAN svarade: »Det är bättre att jag giver henne åt dig, än att jag skulle giva henne åt någon annan; bliv kvar hos mig.»
Genesis 29 21 Därefter sade Jakob till LABAN: »Giv mig min hustru, ty min tid är nu förlupen; låt mig gå in till henne.»

Page:   1 2 3 4 5 6