menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Numbers 21 11 och från Obot bröto de upp och lägrade sig vid Ije-HaABARIM i öknen som ligger framför Moab, österut.
Numbers 27 12 Och HERREN sade till Mose: »Stig upp här på ABARIMberget, så skall du få se det land som jag har givit åt Israels barn.
Numbers 33 44 Och de bröto upp från Obot och lägrade sig i Ije-HaABARIM vid Moabs gräns.
Numbers 33 47 Och de bröto upp från Almon-Diblataima och lägrade sig vid ABARIMbergen, framför Nebo.
Numbers 33 48 Och de bröto upp från ABARIMbergen och lägrade sig på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
Deuteronomy 32 49 »Stig upp här på ABARIMberget, på berget Nebo i Moabs land, gent emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva åt Israels barn till besittning.
Jeremiah 22 20 Stig upp på Libanon och ropa, häv upp din röst i Basan, och ropa från ABARIM, ty alla dina älskare äro krossade.

Page:   1