menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Numbers 27 12 Och HERREN sade till Mose: »Stig upp här på ABARIMBERGET, så skall du få se det land som jag har givit åt Israels barn.
Deuteronomy 32 49 »Stig upp här på ABARIMBERGET, på berget Nebo i Moabs land, gent emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva åt Israels barn till besittning.

Page:   1