menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
2 Samuel 8 17 Saadok, Ahitubin poika, ja Ahimelek, EBJATARIN poika, olivat pappeina, ja Seraja oli kirjurina.
2 Samuel 15 27 Ja kuningas sanoi pappi Saadokille: "Sinähän olet näkijä; palaa rauhassa kaupunkiin, sinä ja sinun poikasi Ahimaas ja EBJATARIN poika Joonatan, molemmat poikanne, teidän kanssanne.
1 Kings 1 7 Hän neuvotteli Jooabin, Serujan pojan, ja pappi EBJATARIN kanssa; ja he kannattivat Adonian puoluetta.
1 Kings 1 19 Hän on teurastanut paljon härkiä, juottovasikoita ja lampaita ja kutsunut kaikki kuninkaan pojat, pappi EBJATARIN ja sotapäällikkö Jooabin; mutta palvelijasi Salomon hän on jättänyt kutsumatta.
1 Kings 1 25 Sillä hän on tänä päivänä mennyt ja teurastanut paljon härkiä, juottovasikoita ja lampaita ja kutsunut kaikki kuninkaan pojat, sotapäälliköt ja pappi EBJATARIN; ja katso, he syövät ja juovat hänen edessään, ja he huutavat: 'Eläköön kuningas Adoni
1 Kings 1 42 Hänen vielä puhuessaan tuli Joonatan, pappi EBJATARIN poika; ja Adonia sanoi: "Tule tänne, sillä sinä olet kunnon mies ja tuot hyviä sanomia".
1 Kings 2 27 Niin Salomo karkoitti EBJATARIN olemasta Herran pappina ja täytti sen sanan, minkä Herra oli Siilossa puhunut Eelin suvusta.
1 Kings 2 35 Ja kuningas asetti Benajan, Joojadan pojan, hänen sijaansa sotaväen päälliköksi; ja pappi Saadokin kuningas asetti EBJATARIN sijalle.
1 Chronicles 15 11 Ja Daavid kutsui papit Saadokin ja EBJATARIN sekä leeviläiset Uurielin, Asajan, Jooelin, Semajan, Elielin ja Amminadabin
1 Chronicles 18 16 Saadok, Ahitubin poika, ja Abimelek, EBJATARIN poika, olivat pappeina, ja Savsa oli kirjurina.
1 Chronicles 24 6 Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, EBJATARIN pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettii

Page:   1