menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Judges 7 3 Vesteşte dar lucrul acesta în auzul poporului: ,Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de muntele GAALadului``. Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s'au întors, şi au mai rămas zece mii.
Judges 9 26 GAAL, fiul lui Ebed, a venit cu fraţii săi, şi au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut încredere în el!
Judges 9 28 Şi GAAL, fiul lui Ebed, zicea: ,,Cine este Abimelec, şi cine este Sihem, ca să slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Ierubaal, şi nu este Zebul, îngrijitorul lui? Slujiţi bărbaţilor lui Hamor, tatăl lui Sihem; de ce să slujim lui Abimel
Judges 9 30 Zebul, cîrmuitorul cetăţii, a auzit ce zicea GAAL, fiul lui Ebed, şi s'a aprins de mînie.
Judges 9 31 A trimes pe ascuns nişte soli la Abimelec, ca să -i spună: ,,Iată, GAAL, fiul lui Ebed, şi fraţii lui, au venit la Sihem, şi au răsculat cetatea împotriva ta.
Judges 9 33 Dimineaţa, la răsăritul soarelui, să te arunci cu năvală asupra cetăţii. Şi cînd GAAL şi poporul care este cu el vor ieşi împotriva ta, să -i faci ce-ţi vor îngădui puterile.
Judges 9 35 GAAL, fiul lui Ebed, a ieşit, şi a stătut la intrarea porţii cetăţii. Abimelec şi tot poporul care era cu el s'au sculat atunci dela pîndă.
Judges 9 36 GAAL a zărit poporul, şi a zis lui Zebul: ,,Iată un popor care se pogoară din vîrful munţilor.`` Zebul i -a răspuns: ,,Este umbra munţilor pe cari -i iei drept oameni.``
Judges 9 37 GAAL, luînd iarăş cuvîntul, a zis: ,,Este chiar un popor care se pogoară de pe înălţimile ţării, şi o ceată vine pe drumul Stejarului Ghicitorilor.``
Judges 9 39 GAAL a înaintat în fruntea locuitorilor Sihemului, şi s'a luptat cu Abimelec.
Judges 9 41 Abimelec s'a oprit la Aruma. Şi Zebul a izgonit pe GAAL şi pe fraţii lui, cari n'au putut să rămînă la Sihem.

Page:   1