menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Joshua 10 1 Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mîna pe Ai şi o nimicise cu desăvîrşire, că făcuse cetăţii Ai şi împăratului ei cum făcuse Ierihonului şi împăratului lui, şi că locuitorii GABAONULui făcuseră pace cu Israel şi
Joshua 10 4 ,,Suiţi-vă la mine, şi ajutăţi-mă, ca să batem GABAONUL, căci a făcut pace cu Iosua şi cu copiii lui Israel``.
Joshua 10 12 Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua cînd a dat Domnul pe Amoriţi în mînile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel: ,,Opreşte-te, soare, asupra GABAONULui, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!``
Joshua 21 17 şi din seminţia lui Beniamin: GABAONUL şi împrejurimile lui, Gheba şi împrejurimile ei,
2 Samuel 2 12 Abner, fiul lui Ner, şi oamenii lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanaim ca să meargă asupra GABAONULui.
2 Samuel 2 24 Ioab şi Abişai au urmărit pe Abner. Şi la asfinţitul soarelui, au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia GABAONULui.
1 Chronicles 21 29 Dar locaşul Domnului, făcut de Moise în pustie, şi altarul arderilor de tot, erau atunci pe înălţimea GABAONULui.
Isaiah 28 21 Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim, şi Se va mînia ca în valea GABAONULui, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.
Jeremiah 41 12 Au luat pe toţi oamenii, şi au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lîngă apele cele mari ale GABAONULui.

Page:   1