menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 4 És látá Isten, hogy Jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtõl.
Genesis 1 5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éJszakának: és lõn este és lõn reggel, elsõ nap.
Genesis 1 9 És monda Isten: GyûlJenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lõn.
Genesis 1 10 És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyûlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy Jó.
Genesis 1 11 Azután monda Isten: HaJtson a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az õ neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lõn.
Genesis 1 12 HaJta tehát a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet az õ neme szerint, és gyümölcstermõ fát, a melynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint. És látá Isten, hogy Jó.
Genesis 1 14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éJszakától, és legyenek Jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek.
Genesis 1 16 Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodJék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodJék éJJel; és a csillagokat.
Genesis 1 18 És hogy uralkodJanak a nappalon és az éJszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtõl. És látá Isten, hogy Jó.
Genesis 1 20 És monda Isten: PezsdûlJenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Genesis 1 21 És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az õ nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesõt az õ neme szerint. És látá Isten, hogy Jó.
Genesis 1 22 És megáldá azokat Isten, mondván: SzaporodJatok, és sokasodJatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodJék a földön.
Genesis 1 25 Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy Jó.
Genesis 1 26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodJék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
Genesis 1 28 És megáldá Isten õket, és monda nékik Isten: SzaporodJatok és sokasodJatok, és töltsétek be a földet és haJtsátok birodalmatok alá; és uralkodJatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Page:   1 2 3 4 5 6