menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 13 33 İsa onlara başka bir benzetme anlattı: «Göklerin Egemenliği, bir kadının alıp tüm hamuru KABArtmak için üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer.»
Luke 3 14 Bazı askerler de ona, «Ya biz ne yapalım?» diye sordular. O da onlara şöyle dedi: «KABA kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın, ücretinizle yetinin.»
Luke 6 48 Böyle bir kişi, evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Selsularıyla KABAran ırmak o eve saldırmışsa da, onu sarsamamış. Çünkü ev sağlam yapılmış.
Luke 6 49 Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, temel koymaksızın evini toprağın üzerinde kuran adama benzer. KABAran ırmak saldırınca ev hemen çökmüş. Evin yıkılışı da korkunç olmuş.»
Luke 8 24 Gidip İsa'yı uyandırarak, «Efendimiz, Efendimiz, batıyoruz!»dediler. İsa kalkıp rüzgârı ve KABAran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık sütliman oldu.
Luke 13 21 «O, bir kadının alıp tüm hamuru KABArtmak için üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer.»
John 6 18 Güçlü bir rüzgâr estiğinden göl KABArmaya başladı.
1 Corinthians 5 6 Övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru KABArttığını bilmez misiniz?
1 Corinthians 13 5 Sevgi KABA davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.
Galatians 5 9 «Azıcık maya bütün hamuru KABArtır.»

Page:   1