menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Revelation 20 8 te dina dem naxi xeet yi ci ñeenti xeblay àddina, maanaam ñoom Gog ak MAGOG. Dina leen dajale ngir xare, te dinañu bare ni peppi suuf cig tefes.

Page:   1