menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Luke 4 27 Tena, katika nchi ya Israeli nyakati za Elisha kulikuwa na wenye ukoma wengi. Hata hivyo, hakuna yeyote aliyetakaswa ila tu NAAMANI, mwenyeji wa Siria."

Page:   1