menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Galatians 4 15 Mlikuwa wenye furaha; sasa kumetokea nini? NAAPA kwamba wakati ule mngaliweza hata kuyang'oa macho yenu na kunipa mimi.

Page:   1