menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
John 8 21 Yesu akawaambia tena, "NAENDA zangu nanyi mtanitafuta, lakini mtakufa katika dhambi zenu. Niendako mimi, ninyi hamwezi kufika."
John 16 10 kuhusu uadilifu, kwa sababu NAENDA zangu kwa Baba, nanyi hamtaniona tena;

Page:   1