menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 20 Ama böyle düşünmesi üzerine RAB'bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.
Matthew 1 22 Bütün bunlar, RAB'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.
Matthew 1 24 Yusuf uyanınca RAB'bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Meryem'i eş olarak yanına aldı.
Matthew 2 13 Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra RAB'bin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.»
Matthew 2 15 Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, RAB'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım.»
Matthew 2 19 Hirodes öldükten sonra, RAB'bin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.»
Matthew 3 3 Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: «Çölde yükselen ses, `RAB'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin' diyor.»
Matthew 4 7 İsa İblis'e şu karşılığı verdi: «`Tanrın olan RAB'bi sınama' diye de yazılmıştır.»
Matthew 4 10 İsa ona şöyle karşılık verdi: «Çekil git, Şeytan! `Tanrın olan RAB'be tap, yalnız O'na kulluk et' diye yazılmıştır.»
Matthew 5 33 «Yine atalarımıza, `Yalan yere ant içme, ama RAB'be içtiğin antları tut' denildiğini duydunuz.
Matthew 6 7 Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar, söz kalabalığıyla seslerini duyuRABileceklerini sanırlar.
Matthew 7 21 «Beni, `RAB! RAB!' diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir. Ancak göklerde olan Babamın isteğini yerine getiren girecektir.
Matthew 7 22 O gün birçokları bana diyecek ki, `RAB! RAB! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?'
Matthew 8 2 Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp O'nun önünde yere kapanarak, «RAB» dedi, «eğer istersen beni temiz kılabilirsin.»
Matthew 8 5 İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı O'na gelip, «Ya RAB» diye yalvardı, «felçli uşağım korkunç acılar içinde evde yatıyor.»

Page:   1 2 3 4 5 6