menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
1 Timothy 1 14 Ama RABBIMIZIN lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte üzerime bol bol döküldü.
Hebrews 7 14 RABBIMIZIN Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlerle ilgili bir şey söylemedi.
2 Peter 3 15 Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi, RABBIMIZIN sabrını kurtuluş fırsatı sayın.
Revelation 11 15 Yedinci melek borazanını çaldı. Gökten gelen yüksek sesler şöyle diyordu: «Dünyanın egemenliği, RABBIMIZIN ve O'nun Mesihinin oldu. Ve O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.»

Page:   1