menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 3 Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ve ZARA'nın babasıydı. Peres, Hesron'un babası; Hesron da Ram'ın babasıydı.
Matthew 28 2 Ansızın büyük bir deprem oldu. Rab'bin bir meleği gökten indi ve meZARA gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu.
Matthew 28 14 Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir ZARAr gelmesini önleriz.»
Mark 6 29 Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve meZARA koydular.
Mark 10 4 Onlar, «Musa, erkeğin bir boş kâğıdı yaZARAk karısını boşamasına izin vermiştir» dediler.
Mark 15 46 Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı ve kayadan oyulmuş bir meZARA yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı.
Mark 16 2 Haftanın ilk günü sabah çok erkenden, güneşin doğuşuyla birlikte meZARA gittiler.
Mark 16 5 MeZARA girip sağ tarafta, beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar.
Mark 16 17 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar, yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan ZARAr görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine
Luke 4 35 İsa, «Sus, çık o adamdan!» diyerek cini azarladı. Cin, herkesin önünde adamı yere yıktıktan sonra, ona hiç ZARAr vermeden içinden çıktı.
Luke 10 19 Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size ZARAr vermeyecektir.
Luke 23 53 Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı ve daha hiç kimsenin konulmadığı, kayaya oyulmuş bir meZARA yatırdı.
Luke 24 1 Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatları alıp meZARA gittiler.
Luke 24 12 Yine de, Petrus kalkıp meZARA koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı.
Luke 24 24 Bizimle birlikte olanlardan bazıları meZARA gitmiş ve durumu, tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama O'nu görmemişler.»

Page:   1 2 3