menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 23 35 Böylelikle, doğru kişi olan Habil'in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya'nın oğlu ZEKERIYA'nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız.
Luke 1 5 Yahudiye kralı Hirodes zamanında, Abiya bölüğünden ZEKERIYA adında bir kâhin vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti.
Luke 1 8 ZEKERIYA, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu.
Luke 1 11 Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip ZEKERIYA'ya göründü.
Luke 1 12 ZEKERIYA onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı.
Luke 1 13 Melek ona, «Korkma, ZEKERIYA» dedi, «duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, onun adını Yahya koyacaksın.
Luke 1 18 ZEKERIYA meleğe, «Bundan nasıl emin olabilirim?» dedi. «Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.»
Luke 1 21 ZEKERIYA'yı bekleyen halk, onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı.
Luke 1 22 ZEKERIYA ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor, ama konuşamıyordu.
Luke 1 23 Görev süresi bitince ZEKERIYA evine döndü.
Luke 1 40 ZEKERIYA'nın evine girerek Elizabet'i selamladı.
Luke 1 59 Sekizinci gün çocuğun sünneti için geldiler. Ona babası ZEKERIYA'nın adını vereceklerdi.
Luke 1 63 Onlardan bir yazı levhası isteyen ZEKERIYA, «Adı Yahya'dır» diye yazdı. Herkes şaşakaldı.
Luke 1 64 O anda ZEKERIYA'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı.
Luke 1 67 Çocuğun babası ZEKERIYA, Kutsal Ruh'la dolarak şu peygamberlikte bulundu:

Page:   1 2