menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 AlussA loi JumAlA tAivAAn jA mAAn.
Genesis 1 2 JA mAA oli Autio jA tyhjä, jA pimeys oli syvyyden päällä, jA JumAlAn Henki liikkui vetten päällä.
Genesis 1 3 JA JumAlA sAnoi: "Tulkoon vAlkeus". JA vAlkeus tuli.
Genesis 1 4 JA JumAlA näki, että vAlkeus oli hyvä; jA JumAlA erotti vAlkeuden pimeydestä.
Genesis 1 5 JA JumAlA kutsui vAlkeuden päiväksi, jA pimeyden hän kutsui yöksi. JA tuli ehtoo, jA tuli AAmu, ensimmäinen päivä.
Genesis 1 6 JA JumAlA sAnoi: "Tulkoon tAivAAnvAhvuus vetten välille erottAmAAn vedet vesistä".
Genesis 1 7 JA JumAlA teki tAivAAnvAhvuuden jA erotti vedet, jotkA olivAt tAivAAnvAhvuuden AllA, vesistä, jotkA olivAt tAivAAnvAhvuuden päällä; jA tApAhtui niin.
Genesis 1 8 JA JumAlA kutsui vAhvuuden tAivAAksi. JA tuli ehtoo, jA tuli AAmu, toinen päivä.
Genesis 1 9 JA JumAlA sAnoi: "Kokoontukoot vedet, jotkA ovAt tAivAAn AllA, yhteen pAikkAAn, niin että kuivA tulee näkyviin". JA tApAhtui niin.
Genesis 1 10 JA JumAlA kutsui kuivAn mAAksi, jA pAikAn, mihin vedet olivAt kokoontuneet, hän kutsui mereksi. JA JumAlA näki, että se oli hyvä.
Genesis 1 11 JA JumAlA sAnoi: "KAsvAkoon mAA vihAntAA, ruohojA, jotkA tekevät siementä, jA hedelmäpuitA, jotkA lAjiensA mukAAn kAntAvAt mAAn päällä hedelmää, jossA niiden siemen on". JA tApAhtui niin:
Genesis 1 12 mAA tuotti vihAntAA, ruohojA, jotkA tekivät siementä lAjiensA mukAAn, jA puitA, jotkA lAjiensA mukAAn kAntoivAt hedelmää, jossA niiden siemen oli. JA JumAlA näki, että se oli hyvä.
Genesis 1 13 JA tuli ehtoo, jA tuli AAmu, kolmAs päivä.
Genesis 1 14 JA JumAlA sAnoi: "Tulkoot vAlot tAivAAnvAhvuuteen erottAmAAn päivää yöstä, jA olkoot ne merkkeinä osoittAmAssA AikojA, päiviä jA vuosiA,
Genesis 1 15 jA olkoot vAloinA tAivAAnvAhvuudellA pAistAmAssA mAAn päälle". JA tApAhtui niin:

Page:   1 2 3 4 5 6